Meld på lag her

Klasseinndeling:
G7 3er Gutter født 2014 3er

G10 Gutter født 2011 7er

G11 Gutter født 2010 7er

G12 Gutter født 2009 9er

G13/14 født 2007/2008 9er

J7 3er Jenter født 2014 3er

J10 Jenter født 2011 5er

J11 Jenter født 2010 7er

J12 Jenter født 2011 9er

J13/14 jenter født 2007/2008

Turneringsoppsett:

De påmeldte lag blir inndelt i klasser. Alle lag vil være sikret tre kamper og kun en turneringsdag. Klasse 13/14 vil mulig få 2 dager hvor sluttspill går dag 2.

Vi tar forbehold om å slå sammen klasser dersom det er få lag som melder seg på i en klasse.

Spilletider:

3er fotball 2*10 min, 7er fotball 2*12 min og 9er fotball 2*15 min

Spilleberettigelse

En Spiller er spilleberettiget for sin klubb etter NFF’s reglement og aldersbestemmelser eller dispensasjon fra kretsen. Evt. dispensasjon må vises i sekretariatet.

Premiering

Alle spillere vil får diplom får deltakelse.

Det blir mulig til å kjøpe seg en deltaker t-skjorte til kr 150,-

Påmeldingsavgift

Kr 400,- pr lag i 3er fotball

Kr 600,- pr lag i 7er fotball

Kr 800,- pr lag i 9er fotball

Meld på lag her

Påmeldingsfrist: 8. august 2021

Betalingsfrist påmelding: 12. august 2021

Spørsmål om turneringen kan rettes til Bjarte Andre Eriksen på tlf. 988 77 180 eller epost: fotball@eidfjordil.no