Innbydelse

Klasseinndeling:
G7 3er Gutter født 2013 3er

G8 3er Gutter født 2012 3er

G8 5er Gutter født 2012 5er

G9 3er Gutter født 2011 3er

G9 5er Gutter født 2011 5er

G10 Gutter født 2010 5er

G11 Gutter født 2009 5er

G12 Gutter født 2008 5er


J7 3er Jenter født 2013 3er

J8 3er Jenter født 2012 3er

J8 5er Jenter født 2012 5er

J9 3er Jenter født 2011 3er

J9 5er Jenter født 2011 5err

J10 Jenter født 2010 5er

J11 Jenter født 2009 5er

J12 Jenter født 2008 5er


Turneringsoppsett:

De påmeldte lag blir inndelt i klasser. Alle lag vil være sikret tre kamper og kun en turneringsdag. Klasse G og P starter fredag og spiller evt sluttspill søndag. Vi legger opp til at dem yngste spiller først lørdag og dem eldste spiller til sist

Vi tar forbehold om å slå sammen klasser dersom det er få lag som melder seg på i en klasse.

I klassene 7 - 12 år vil vi tillate at spillere kan spille på flere lag. F.eks 1 lag som har 8 spillere kan da melde på 2 lag og bytte spillere mellom lagene.

Spilletider:

Alle klasser spiller 13 min.

Spilleberettigelse

En Spiller er spilleberettiget for sin klubb etter NFF’s reglement og aldersbestemmelser eller dispensasjon fra kretsen. Evt. dispensasjon må vises i sekretariatet.

Premiering

Alle spillere vil bli premiert.

Påmeldingsavgift

Kr 400,- pr lag i 3er fotball

Kr 500,- pr lag i 5er fotball


Påmeldingsfrist: 5. mars 2020


Spørsmål om turneringen kan rettes til Bjarte Andre Eriksen på tlf. 988 77 180 eller epost: fotball@eidfjordil.no