Innbydelse

Klasseinndeling:
G7 Gutter født 2012 3er

G8 Gutter født 2011 3er

G9 Gutter født 2010 3er

G10 Gutter født 2009 5er

G11 Gutter født 2008 5er

G12 Gutter født 2007 5er

G13/14 Gutter førdt 2006/2005 5er

J7 Jenter født 2012 3er

J8 Jenter født 2011 3er

J9 Jenter født 2010 3er

J10 Jenter født 2009 5er

J11 Jenter født 2008 5er

J12 Jenter født 2007 5er

J13/14 Jenter født 2006/2005 5er

Turneringsoppsett:

De påmeldte lag blir inndelt i klasser. Alle lag vil være sikret tre kamper og kun en turneringsdag. Klasse G og P starter fredag og spiller evt sluttspill søndag. Vi legger opp til at dem yngste spiller først lørdag og dem eldste spiller til sist

Vi tar forbehold om å slå sammen klasser dersom det er få lag som melder seg på i en klasse.

I klassene 7 - 12 år vil vi tillate at spillere kan spille på flere lag. F.eks 1 lag som har 8 spillere kan da melde på 2 lag og bytte spillere mellom lagene.

Spilletider:

Alle klasser spiller 13 min.

Spilleberettigelse

En Spiller er spilleberettiget for sin klubb etter NFF’s reglement og aldersbestemmelser eller dispensasjon fra kretsen. Evt. dispensasjon må vises i sekretariatet.

Premiering

Alle spillere og lagledere vil bli premiert.

Klassen 13/14 år vil det bli lagpokal til nr 1 og 2.

Påmeldingsavgift

Kr 400,- pr lag i klassen 7 - 9 år

Kr 500,- pr lag i klassene 10—12 år og

Kr 650,- pr lag i klassen 13/14 år som betales ved påmelding.

Påmeldingsfrist: 10. februar 2019


Spørsmål om turneringen kan rettes til Bjarte Andre Eriksen på tlf. 988 77 180 eller epost: eidfjord@votracup.no